THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Bảng Xếp Hạng Các Trường Đại Học Toàn Diện Tốt Nhất Ở Canada Năm 2020

17/01/2020 - 13:58

Các trường được liệt kê trong hạng mục này có lượng hoạt động nghiên cứu đáng kể, đồng thời sở hữu nhiều chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học, bao gồm các văn bằng chuyên môn. (bởi Maclean’s 3/10/2019)

bang-xep-hang-cac-truong-dai-hoc-toan-dien-tot-nhat-o-canada-nam-2020

Các trường ở British Columbia (B.C.) đang chiếm vị trí top 2, theo sau là các trường ở Waterloo. Các trường được liệt kê trong hạng mục này có lượng hoạt động nghiên cứu đáng kể đồng thời sở hữu nhiều chương trình đào tạo bậc đại học và sau đại học, bao gồm các văn bằng chuyên môn.

Các trường đại học toàn diện tốt nhất ở Canada năm 2020:

Xếp Hạng Chung Trường Năm Trước Độ Hài Lòng Của Học Viên Độ Uy Tín

(Khảo sát)

1 Simon Fraser 1 14 2
2 Victoria 2 6 4
3 Waterloo 3 10 1
4 Guelph 4 2 3
5 Carleton 5 3 9
6 Wilfrid Laurier 6 1 10
7 York 9 15 7
*8 Memorial 7 13 8
*8 New Brunswick 8 8 12
10 Concordia 10 11 6
*11 Ryerson 11 9 5
*11 UQAM 12 5 11
13 Windsor 15 7 15
*14 Regina 14 12 13
*14 Brock 13 4 14

* Đồng hạng.

Hotline: 0909 668 772