THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Đại học tại Anh

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Kings-Education

Kings Education – Tổ chức giáo dục Kings

Quốc gia: Anh, MỹBậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 0$

BPP-University

BPP University – Đại học BPP

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 9,000$

University-of-Exeter

University of Exeter – Đại học Exeter

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 21,000$

Navitas

Tập đoàn giáo dục Navitas và đối tác tại Anh quốc

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 9,500$

University-of-East-London

University of East London (UEL) – Đại học East London

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 12,000$

University-of-East-Anglia

University of East Anglia (UEA) – Đại học East Anglia

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 23,000$

University-of-Hertfordshire

University of Hertfordshire (UH) – Đại học Hertfordshire

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 13,000$

University-of-Huddersfield

University of Huddersfield – Đại học Huddersfield

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Huddersfield Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 11,500$

Hotline: 0909 668 772