THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại Queensland, Australia

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

JOHN-PAUL-COLLEGE

Trường Trung Học John Paul College

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Queensland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 22,700$

Saint-Stephens-College

Saint Stephen’s College – Trường trung học tư thục Saint Stephen’s

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Queensland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,574$

Hotline: 0909 668 772