THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại Victoria, Australia

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Nazareth-College

Nazareth College – Trường trung học tư thục Nazareth

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 23,000$

Kardinia-International-College

Kardinia International College (KIC) – Trường trung học quốc tế Kardinia

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 25,047$

Westbourne-Grammar-School

Westbourne Grammar School (WGS) – Trường trung học Westbourne Grammar

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 32,990$

Victoria-Government-Schools

Victoria Government Schools – Hệ thống trường công lập bang Victoria

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : THPT, Học phí trung bình (tham khảo): 35,044$

Kilmore-Private-High-School

Kilmore Private High School – Trường trung học quốc tế Kilmore

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 26,535$

Hotline: 0909 668 772