THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại Alberta, Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Grande Yellowhead Public School Division – Học khu Grande Yellowhead

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 9,500$

Edmonton-Public-School

Edmonton Public School (EPS) – Hội đồng trường trung học Edmonton

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,500$

Chi phí du học trường Edmonton Catholic Schools khá rẻ

Edmonton Catholic Schools (ECS) – Hệ thống trường công giáo Edmonton

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Calgary-Board-of-Education

Calgary Board of Education (CBE) – Hệ thống trung học Calgary

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,509$

Hotline: 0909 668 772