THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Cao đẳng tại British Columbia, Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Sprott-Shaw-College

Sprott Shaw College – Trường Cao đẳng Sprott Shaw

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Okanagan-College

Okanagan College – Trường Cao đẳng Okanagan College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 13,750$

Cornerstone-Community-College

Cornerstone Community College – Trường cao đẳng cộng đồng Cornerstone

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 20,000$

Alexander-College

Alexander College – Trường cao đẳng tư thục Alexander

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 13,000$

Arbutus-College

Trường Cao đẳng Arbutus College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Selkirk-College

Selkirk College – Cao đẳng Selkirk

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,293$

Vancouver-Community-College

Vancouver Community College (VCC) – Cao đẳng Vancouver Community

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 16,281$

Thompson-Rivers-University

Thompson Rivers University (TRU) – Đại học Thompson Rivers

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳng, Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 17,818$

Pacific-Link-College

Cao đẳng Pacific Link – Pacific Link College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 16,500$

College-of-The-Rockies

College of The Rockies – Cao đẳng The Rockies

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,148$

Hotline: 0909 668 772