THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Đào tạo nghề tại British Columbia, Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Vancouver-Film-School

Vancouver Film School (VFS) – Trường Vancouver Film School

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 39,000$

Acsenda-School-of-Management

Trường Acsenda School of Management

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Học tiếng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 14,874$

University-of-Fraser-Valley

University of Fraser Valley (UFV) – Đại học Fraser Valley

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại học, Sau đại học, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 17,638$

Vancouver-Community-College

Vancouver Community College (VCC) – Cao đẳng Vancouver Community

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 16,281$

Pacific-Institute-of-Culinary-Arts

Pacific Institute of Culinary Arts (PICA) – Du học Canada ngành ẩm thực

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 24,776$

Capilano-University

Capilano University – Đại học Capilano

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại học, Sau đại học, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 18,000$

Hotline: 0909 668 772