THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại British Columbia, Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Glenlyon-Norfolk-School

Glenlyon Norfolk School (GNS) – Trường Trung học Glenlyon Norfolk

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 31,615$

Vancouver School Board (VSB) – Hội đồng giáo dục Vancouver

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 14,500$

Surrey-District-School-Board

Surrey District School Board – Hệ thống trường trung học Surrey

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,000$

St-Michaels-University-School

St.Michaels University School – Trường trung học St. Michaels University

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 61,595$

Langley-School-District

Langley School District – Hệ thống trường trung học công lập Langley

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 14,500$

Kootenay-Lake-School-District

Kootenay Lake School District – Hệ thống trường công lập Kootenay Lake

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 13,001$

Coquitlam-School-District

Coquitlam School District – Hội đồng trường trung học công lập Coquitlam

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 13,000$

Bodwell-High-School

Bodwell High School – Trường trung học tư thục Bodwell

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 23,500$

Abbotsford-School-District

Abbotsford School District – Trường trung học Abbotsford

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,500$

Vancouver-Island-University

West Vancouver Schools District (WVSD) – Hội đồng giáo dục West Vancouver

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 15,400$

Hotline: 0909 668 772