THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Cao đẳng

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Học viện Công nghệ Red Deer Polytechnic – Alberta, Canada

Học viện Công nghệ Red Deer Polytechnic – Alberta, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳng, Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 15,000$

Trường Cao đẳng Focus College – British Columbia, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 3,050$

Trường Cao đẳng Lethbridge College – Alberta, Canada

Trường Cao đẳng Lethbridge College – Alberta, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 1,500$

Trường Cao đẳng Robertson College – Manitoba, Canada

Trường Cao đẳng Robertson College – Manitoba, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Manitoba Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 15,000$

Trường Cao đẳng College Boreal – Ontario, Canada

Trường Cao đẳng College Boreal – Ontario, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 15,000$

Trường Trung học Wellington Girls College – Wellington, New Zealand

Trường Trung học Wellington Girls College – Wellington, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Wellington Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 17,000$

Trường Trung học Tawa College – Wellington, New Zealand

Trường Trung học Tawa College – Wellington, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Wellington Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 16,000$

Trường Trung học Upper Hutt College – Wellington, New Zealand

Trường Trung học Upper Hutt College – Wellington, New Zealand

Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 15,500$

Trường Trung học Wellington East Girl’s College – Wellington, New Zealand

Trường Trung học Wellington East Girl’s College – Wellington, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Wellington Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 20,200$

Trường Trung học Fort Erie International Academy – Ontario, Canada

Trường Trung học Fort Erie International Academy – Ontario, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 30,000$

Hotline: 0909 668 772