THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Đại học

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Rancho Solano Preparatory School - Arizona, Mỹ

Trung học Rancho Solano Preparatory School – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 32,950$

Trung học Scottsdale Unified School District - Arizona, Mỹ

Trung học Scottsdale Unified School District – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 24,450$

Trung học Indian River Charter High School - Floria, Mỹ

Trung học Indian River Charter High School – Floria, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Florida Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Torrance Unified School District - California, Mỹ

Trung học Torrance Unified School District – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 36,950$

Trung học Layton Christian Academy - Utah, Mỹ

Trung học Layton Christian Academy – Utah, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Utah Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 23,950$

Trung học Bella Vista College Preparatory - Arizona, Mỹ

Trung học Bella Vista College Preparatory – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 42,850$

Trung học Saint Bernard School - Connecticut, Mỹ

Trung học Saint Bernard School – Connecticut, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Connecticut Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 52,950$

Trung học Rockford Christian School - Illinois, Mỹ

Trung học Rockford Christian School – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 42,950$

Trung học Scecina Memorial High School - Indiana, Mỹ

Trung học Scecina Memorial High School – Indiana, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Indiana Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 33,950$

Trung học Bellarmine Preparatory - Washington, Mỹ

Trung học Bellarmine Preparatory – Washington, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Washington Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 49,950$

Hotline: 0909 668 772