THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Đào tạo nghề

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Vancouver-Film-School

Vancouver Film School (VFS) – Trường Vancouver Film School

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 39,000$

Acsenda-School-of-Management

Trường Acsenda School of Management

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Học tiếng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 14,874$

Oulton-College

Oulton College – Trường Cao đẳng Oulton

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: New Brunswick Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 16,521$

University-of-Fraser-Valley

University of Fraser Valley (UFV) – Đại học Fraser Valley

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại học, Sau đại học, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 17,638$

Vancouver-Community-College

Vancouver Community College (VCC) – Cao đẳng Vancouver Community

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 16,281$

Federation-University-Australia

Federation University Australia – Đại học liên bang Úc

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : Đại học, Sau đại học, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 26,040$

Norquest-College

Norquest College – Cao đẳng Norquest

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 17,186$

TAFE-New-South-Wales

TAFE New South Wales (TAFE NSW) – Trường Cao đẳng công lập bang New South Wales

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: New South Wales Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 15,170$

Pacific-Institute-of-Culinary-Arts

Pacific Institute of Culinary Arts (PICA) – Du học Canada ngành ẩm thực

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 24,776$

Capilano-University

Capilano University – Đại học Capilano

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại học, Sau đại học, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 18,000$

Hotline: 0909 668 772