THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Dự bị đại học

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trường Trung học Belleview Christian Preparatory School – Colorado, Mỹ

Trường Trung học Belleview Christian Preparatory School – Colorado, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Colorado Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 33,950$

Trường Trung học Blue Ridge School – Virginia, Mỹ

Trường Trung học Blue Ridge School – Virginia, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Virginia Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 63,000$

Trường Trung học Mater Dei High School – California, Mỹ

Trường Trung học Mater Dei High School – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 20,600$

Trường Trung học St. Mary Catholic High School – Wisconsin, Mỹ

Trường Trung học St. Mary Catholic High School – Wisconsin, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Wisconsin Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 28,500$

Trường Trung học Oxford College of Canada – Toronto, Canada

Trường Trung học Oxford College of Canada – Toronto, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPT, Cao đẳng, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 22,800$

Trung học FH International High School – Ontario, Canada

Trung học FH International High School – Ontario, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 17,290$

Trung học Heriot Watt University – Scotland, Anh

Đại học Heriot Watt University – Scotland, Anh

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Dự bị đại học, Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 18,050$

Trung học Holy Cross High School – Connecticut, Mỹ

Trung học Holy Cross High School – Connecticut, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Connecticut Bậc học : Dự bị đại học, Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 37,000$

Trung học The Knox School – New York, Mỹ

Trung học The Knox School – New York, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New York Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 60,000$

Trung học Shore Regional High School – New Jersey, Mỹ

Trung học Shore Regional High School – New Jersey, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New Jersey Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 39,950$

Hotline: 0909 668 772