THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Dự bị đại học

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

CATS-College

CATS College – Trường phổ thông CATS College

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 10,000$

Eynesbury-College

Eynesbury College – Trường Cao đẳng Eynesbury

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: South Australia Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 24,600$

Bronte-College

Bronte College – Trường Cao đẳng Bronte

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPT, Cao đẳng, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 13,711$

Sheridan-College

Sheridan College – Cao đẳng Sheridan

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : Cao đẳng, Dự bị đại học, Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 15,518$

Flinders-University

Flinders University – Đại học Flinders

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: South Australia Bậc học : Dự bị đại học, Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 32,040$

Western Sydney University đến nay vẫn chưa đầy 30 tuổi

Đại học Western Sydney – Western Sydney University

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: New South Wales Bậc học : Cao đẳng, Dự bị đại học, Đại học, Sau đại học, Học tiếngHọc phí trung bình (tham khảo): 28,220$

Hotline: 0909 668 772