THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Dự bị đại học

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Catholic Central High School – Massachusetts, Mỹ

Trung học Catholic Central High School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Kennedy Catholic High School – New York, Mỹ

Trung học Kennedy Catholic High School – New York, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New York Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Blue Valley School District – Kansas, Mỹ

Trung học Blue Valley School District – Kansas, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Kansas Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 25,950$

Trung học Scottsburg High School – Indiana, Mỹ

Trung học Scottsburg High School – Indiana, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Indiana Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 23,450$

Trung học Xavier High School – Connecticut, Mỹ

Trung học Xavier High School – Connecticut, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Connecticut Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Whittier Christian High School – California, Mỹ

Trung học Whittier Christian High School – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 50,950$

Trung học The Quarry Lane School – California, Mỹ

Trung học The Quarry Lane School – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 54,950$

Trung học Los Angeles Unified School District - California, Mỹ

Trung học Los Angeles Unified School District – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 41,950$

Trung học Las Virgenes Unified School District - California, Mỹ

Trung học Las Virgenes Unified School District – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 33,950$

Trung học Heritage Christian School - California, Mỹ

Trung học Heritage Christian School – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 32,950$

Hotline: 0909 668 772