THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Cao đẳng tại Dublin, Ireland

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

National-College-of-Ireland

National College of Ireland (NCI) – Cao đẳng quốc gia Ireland

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Cao đẳng, Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 10,500$

Dublin-Institute-of-Design

Viện thiết kế Dublin – Dublin Institute of Design

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 8,000$

Dublin-Institute-of-Technology

Học viện Công nghệ Dublin – Dublin Institute of Technology (DIT)

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,530$

Dorset-College

Trường Cao đẳng Dorset – Dorset College

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 9,090$

Hotline: 0909 668 772