THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại California, Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

St-Patrick-St-Vincent-Catholic-High-School

St. Patrick – St. Vincent Catholic High School (SPSV) – Trung học công giáo St. Patrick – St. Vincent

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 50,215$

Chino High School (CHS) – Trường trung học công lập Chino

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Chino Hills High School (CHHS) – Trường trung học Chino Hills

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Don Antonio Lugo High School – Trường trung học Don Antonio Lugo

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Ruben S. Ayala High School (AHS) – Trường trung học Ruben S. Ayala

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

ST-James-Catholic-School

ST.James Catholic School – Trường trung học ST.James Catholic

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 70,550$

Mater-Dei-Catholic-High-School

Mater Dei Catholic High School – Trường trung học Mater Dei Catholic

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 66,000$

Justin-Siena-High-School

Justin-Siena High School – Trường trung học Justin-Siena

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 47,300$

Bishop-Montgomery-High-School

Bishop Montgomery High School – Trường Trung học phổ thông Bishop Montgomery

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 70,549$

Fairmont-Private-High-Schools

Trường trung học Fairmont Private – Fairmont Private High School

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,970$

Hotline: 0909 668 772