THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Đại học tại Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Shore Regional High School – New Jersey, Mỹ

Trung học Shore Regional High School – New Jersey, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New Jersey Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 39,950$

Trung học DePaul Catholic High School – New Jersey, Mỹ

Trung học DePaul Catholic High School – New Jersey, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New Jersey Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 44,950$

Trung học Marian High School – Nebraska, Mỹ

Trung học Marian High School – Nebraska, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Nebraska Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,450$

Trung học West Catholic High School – Michigan, Mỹ

Trung học West Catholic High School – Michigan, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPT, Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 30,950$

Trung học ​Winthrop High School – Massachusetts, Mỹ

Trung học ​Winthrop High School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 36,950$

Trung học ​The Cambridge Matignon School – Massachusetts, Mỹ

Trung học ​The Cambridge Matignon School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 47,950$

Trung học Pope Francis Preparatory School – Massachusetts, Mỹ

Trung học Pope Francis Preparatory School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 37,450$

Trung học ​Newton South High School – Massachusetts, Mỹ

Trung học ​Newton South High School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 45,950$

Trung học ​Newburyport High School – Massachusetts, Mỹ

Trung học ​Newburyport High School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 37,950$

Trung học ​Nauset Regional High School – Massachusetts, Mỹ

Trung học ​Nauset Regional High School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 37,950$

Hotline: 0909 668 772