THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại Minnesota, Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Hill-Murray High School – Trường trung học tư thục Hill-Murray

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Minnesota Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 22,000$

Cretin-Derham-Hall-High-School

Cretin Derham Hall High School – Trường Trung học tư thục Cretin Durham Hall

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Minnesota Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 62,850$

Hotline: 0909 668 772