THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Hill-Murray High School – Trường trung học tư thục Hill-Murray

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Minnesota Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 22,000$

Traverse City West Senior High School – Trường trung học công lập Traverse City West Senior

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Traverse City Central High School – Trường trung học Traverse City Central

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Chino High School (CHS) – Trường trung học công lập Chino

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Chino Hills High School (CHHS) – Trường trung học Chino Hills

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Don Antonio Lugo High School – Trường trung học Don Antonio Lugo

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Ruben S. Ayala High School (AHS) – Trường trung học Ruben S. Ayala

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Concordia University of Edmonton (CUE) – Trường Đại học Concordia

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Quebec Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 23,000$

Vancouver School Board (VSB) – Hội đồng giáo dục Vancouver

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 14,500$

Grande Yellowhead Public School Division – Học khu Grande Yellowhead

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 9,500$

Hotline: 0909 668 772