THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772


*Sau khi nhận được thông tin của bạn, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn hoàn toàn miễn phí

Học bổng du học Ireland

National-College-of-Ireland

Học bổng lên đến 4,000 Euro từ Trường Quốc gia Ireland (NCI)

Chi phí sinh hoạt và học tập chỉ bằng 2/3 so với Anh Quốc trong khi chất lượng giáo dục tương đương đẳng cấp châu Âu, du học Ireland ...

Hotline: 0909 668 772