THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Anh

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Westminster-University

Westminster University – Đại học Westminster

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 14,612$

CATS-College

CATS United Kingdom (CATS UK) – Hệ thống trường THPT CATS UK

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Cambridge Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 10,000$

Cambridge-Tutor-College

Cambridge Tutor College (CTC) – Cao đẳng Cambridge Tutor

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 19,800$

University-of-the-West-of-England

University of the West of England (UWE) – Đại học West of England

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Bristol Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 13,500$

Greenwich-School-of-Management

Greenwich School of Management (GSM) – Trường Quản lý Greenwich

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 25,000$

CATS-College

CATS College – Trường phổ thông CATS College

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 10,000$

University-of-Gloucestershire

University of Gloucestershire – Đại học Gloucestershire

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 14,680$

DMU luôn nằm trong top đầu các trường đại học hàng đầu tại Anh

De Montfort University Leicester (DMU) – Đại học De Montfort

Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 16,980$

University of Northampton – Đại học Northampton

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Northampton Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 9,100$

University-of-Liverpool

University of Liverpool – Đại học Liverpool

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Liverpool Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 34,550$

Hotline: 0909 668 772