THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Anh

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

DMU luôn nằm trong top đầu các trường đại học hàng đầu tại Anh

De Montfort University Leicester (DMU) – Đại học De Montfot

Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 16,980$

University of Northampton – Đại học Northampton

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Northampton Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 9,100$

University-of-Liverpool

University of Liverpool – Đại học Liverpool

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Liverpool Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 34,550$

University-of-Lincoln

University of Lincoln – Đại học Lincoln

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 15,600$

University of Hull – Đại học Hull

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 15,700$

University-of-Greenwich

University of Greenwich – Đại học Greenwich

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 14,000$

Newcastle-University

Newcastle University – Đại học Newcastle

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 22,800$

Middlesex-University

Middlesex University – Đại học Middlesex

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: London Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 10,400$

Manchester-Metropolitan-University

Manchester Metropolitan University (MMU) – Đại học Manchester Metropolitan

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Manchester Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 21,000$

Keele-University

Keele University – Đại học Keele

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 15,610$

Hotline: 0909 668 772