THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Chính sách bảo mật

think.edu.vn là website thuộc quyền sở hữu của Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Think (ThinkEdu), được ra đời với mục tiêu phục vụ cho khách hàng toàn quốc và quốc tế.

Để phục vụ khách hàng thuận tiện nhất, ThinkEdu sẽ thu thập và lưu trữ thông tin của khách hàng. Đây là vấn đề quan trọng, mang tính chất pháp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng nên ThinkEdu đưa ra các chính sách bảo mật thông tin, thanh toán và bảo hành khi khách hàng truy cập website https://think.edu.vn/.

Các chính sách được xây dựng nhằm:

 • Đảm bảo tính thống nhất về chính sách trong toàn bộ hệ thống.
 • Truyền thông đến khách hàng các chính sách đối với các khóa học tại ThinkEdu, các ưu đãi, chính sách hỗ trợ, các dịch vụ đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng.
 • Mang đến sự hài lòng cho khách hàng đối với chất lượng đào tạo trước và sau khóa học của ThinkEdu.

Mục đích thu thập thông tin cá nhân

 • Liên hệ xác nhận khi học viên có nhu cầu đăng ký khóa học.
 • Gửi thông tin lịch học, khóa học, lịch thi, chính sách ưu đãi, chăm sóc khách hàng… đến học viên.
 • Phản hồi khiếu nại từ khách hàng, vấn đề phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Đo lường và cải thiện chất lượng dịch vụ, sản phẩm của ThinkEdu.
 • Thông báo đến khách hàng các chương trình, dịch vụ, sản phẩm mới.
 • Tùy quy định của pháp luật vào từng thời điểm, ThinkEdu có thể thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin của khách hàng cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền nếu được yêu cầu.
 • Ngoài những mục đích trên, ThinkEdu cam kết không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của học viên.

Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

 • ThinkEdu thu thập thông tin cá nhân của khách hàng dựa trên các nguồn sau:
 • Trực tiếp: Khách hàng trực tiếp cung cấp thông tin bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại và địa chỉ.
 • Tương tác trên website: ThinkEdu sử dụng cookie và công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin khi khách hàng truy cập trên website think.edu.vn.
 • Nguồn hợp pháp khác: ThinkEdu có thể thu thập thông tin khách hàng từ những nguồn hợp pháp khác.
  Thời gian lưu trữ thông tin
 • Thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Think lưu trữ cho đến khi khách hàng yêu cầu hủy. Trong mọi trường hợp khác, thông tin cá nhân từ khách hàng sẽ được bảo mật trên hệ thống nội bộ.

Các cá nhân hoặc tổ chức có thể tiếp cận thông tin

Những trường hợp sau đây được quyền tiếp cận với thông tin cá nhân của học viên:

 • Giảng viên, nhân viên của ThinkEdu.
 • Các đối tác có cam kết đầy đủ với ThinkEdu về việc tuân thủ mọi luật lệ bảo vệ, đảm bảo an ninh liên quan đến thông tin cá nhân. Đối tác chỉ sử dụng thông tin của học viên vào mục đích có lợi (tuyển dụng, hội thảo)… và không được dùng vào mục đích khác khi chưa có sự đồng ý của ThinkEdu.
 • Những cơ quan pháp lý.
 • Trường hợp sáp nhập hoặc hợp nhất toàn bộ hay một phần với công ty khác thì công ty đó có quyền truy cập thông tin do ThinkEdu lưu trữ, bao gồm cả thông tin cá nhân.

Phương thức để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu

Nếu có nhu cầu tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân đã cung cấp, học viên có thể liên hệ trực tiếp với ThinkEdu theo:

 • Địa chỉ: 168 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại: 0909 668 772
 • Gửi vào email: info@think.edu.vn
Hotline: 0909 668 772