THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Calgary-Board-of-Education

Calgary Board of Education (CBE) – Hệ thống trung học Calgary

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,509$

Vancouver-Film-School

Vancouver Film School (VFS) – Trường Vancouver Film School

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 39,000$

Surrey-District-School-Board

Surrey District School Board – Hệ thống trường trung học Surrey

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,000$

St-Michaels-University-School

St.Michaels University School – Trường trung học St. Michaels University

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 61,595$

University-of-Queens-Belfast

University of Queen’s Belfast – Trường Đại Học Nữ Hoàng Belfast

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Thành phố khác Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 20,000$

Arts-University-Bournemouth

Art University Bournemouth – Đại Học Nghệ Thuật Bournemouth

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Bournemouth Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 21,000$

ST-Andrews-College-Cambridge

ST Andrew’s College Cambridge – Trường Trung học phổ thông ST Andrew’s College Anh Quốc

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Cambridge Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 10,000$

Bellerbys-College

Bellerbys College – Trường Cao đẳng Bellerbys

Quốc gia: AnhTỉnh bang/Thành phố: Cambridge Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 6,000$

Sprott-Shaw-College

Sprott Shaw College – Trường Cao đẳng Sprott Shaw

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Okanagan-College

Okanagan College – Trường Cao đẳng Okanagan College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 13,750$

Hotline: 0909 668 772