THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Alberta, Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Mount-Royal-University

Mount Royal University – Trường Đại học Mount Royal

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 21,000$

Macewan-University

Macewan University – Trường Đại học Macewan

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Grande Yellowhead Public School Division – Học khu Grande Yellowhead

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 9,500$

Edmonton-Public-School

Edmonton Public School (EPS) – Hội đồng trường trung học Edmonton

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,500$

Chi phí du học trường Edmonton Catholic Schools khá rẻ

Edmonton Catholic Schools (ECS) – Hệ thống trường công giáo Edmonton

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Calgary-Board-of-Education

Calgary Board of Education (CBE) – Hệ thống trung học Calgary

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 12,509$

Southern-Alberta-Institute-of-Technology

Southern Alberta Institute of Technology (SAIT) – Học viện công nghệ nam Alberta

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳng, Học tiếngHọc phí trung bình (tham khảo): 17,301$

Norquest-College

Norquest College – Cao đẳng Norquest

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳng, Đào tạo nghềHọc phí trung bình (tham khảo): 17,186$

Medicine-Hat-College

Medicine Hat College (MHC) – Cao đẳng Medicine Hat

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳng, Học tiếngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,752$

Lakeland-College

Lakeland College – Cao đẳng Lakeland

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 15,013$

Hotline: 0909 668 772