THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

City-University-of-Seattle

City University of Seattle (CityU – Canada) – Đại học CityU

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 17,000$

Kingsway-Academy

Kingsway Academy – Trung học phổ thông Kingsway

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 21,900$

Sprott-Shaw-College

Sprott Shaw College – Trường Cao đẳng Sprott Shaw

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Havergal-College

Havergal College – Trường Trung học Havergal College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 64,000$

Fieldstone-Kings-College-School

Fieldstone King’s College School – Trường Trung học tư thục Fieldstone King’s College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 25,500$

Glenlyon-Norfolk-School

Glenlyon Norfolk School (GNS) – Trường Trung học Glenlyon Norfolk

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 31,615$

Toronto-International-Academy

Toronto International Academy (TIA) – Trường trung học Toronto International Academy

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 16,800$

J-Addison-School

J. Addison School – Trường Trung học J. Addison

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 20,200$

Birmingham-International-Collegiate-of-Canada

Birmingham International Collegiate of Canada (BICC) – Trường Trung học quốc tế Birmingham

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 20,000$

University-of-Ontario-Institute-of-Technology

University of Ontario Institute of Technology (UOIT) – Học viện công nghệ Ontario

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 19,200$

Hotline: 0909 668 772