THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Arizona State University là trường đại học công lập lớn nhất nước Mỹ

Arizona State University – Đại học Arizona State

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 30,000$

Hill-Murray High School – Trường trung học tư thục Hill-Murray

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Minnesota Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 22,000$

Traverse City West Senior High School – Trường trung học công lập Traverse City West Senior

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Traverse City Central High School – Trường trung học Traverse City Central

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Chino High School (CHS) – Trường trung học công lập Chino

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Chino Hills High School (CHHS) – Trường trung học Chino Hills

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Don Antonio Lugo High School – Trường trung học Don Antonio Lugo

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Ruben S. Ayala High School (AHS) – Trường trung học Ruben S. Ayala

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

Johns-Hopkins-University

Johns Hopkins University – Ngành Thạc Sĩ Khoa học Giáo dục

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Maryland Bậc học : Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 52,000$

Webster-University

Webster University – Trường đại học Webster

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Missouri Bậc học : Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 15,120$

Hotline: 0909 668 772