THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Western Australia, Australia

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Edith-Cowan-University

Edith Cowan University – Đại học Edith Cowan

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Western Australia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 31,550$

Murdoch-University

Murdoch University – Đại học Murdoch

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Western Australia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 30,690$

Đại học Tây Úc

Trường đại học Tây Úc – University of Western Australia

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Western Australia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 38,670$

Hotline: 0909 668 772