THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Ireland

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Mary-Immaculate-College

Mary Immaculate College (MIC) – Cao đẳng Mary Immaculate

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Limerick Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

University-of-Limerick

University of Limerick (UL) – Đại học Limerick

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Limerick Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 12,000$

University-College-Cork

University College Cork (UCC) – Thông tin, học phí, điều kiện du học

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Cork Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 33,000$

National-University-of-Ireland-Galway

National University of Ireland Galway (NUI Galway) – Đại học quốc gia Ireland NUI Galway

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Galway Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 13,000$

IT-Sligo

Học Viện Công Nghệ IT Sligo

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Sligo Bậc học : Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 10,500$

Dublin-City-University

Trường Dublin City University (DCU)

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 14,520$

Technological-University-Dublin

Đại Học Kỹ Thuật Dublin – Technological University Dublin

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 13,000$

Maynooth-University

Đại Học Maynooth – Maynooth University

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Maynooth Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 14,000$

Dublin-Institute-of-Design

Viện thiết kế Dublin – Dublin Institute of Design

Quốc gia: IrelandTỉnh bang/Thành phố: Dublin Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 8,000$

Hotline: 0909 668 772