THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Catholic Central High School – Massachusetts, Mỹ

Trung học Catholic Central High School – Massachusetts, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Massachusetts Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Kennedy Catholic High School – New York, Mỹ

Trung học Kennedy Catholic High School – New York, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New York Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Adrian High School – Michigan, Mỹ

Trung học Adrian High School – Michigan, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 30,450$

Trung học Union Christian Academy – Arizona, Mỹ

Trung học Union Christian Academy – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,950$

Trung học Assumption High School – Wisconsin, Mỹ

Trung học Assumption High School – Wisconsin, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Wisconsin Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 19,450$

Trung học Liberty Christian School – California, Mỹ

Trung học Liberty Christian School – California, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: California Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 38,950$

Trung học Calvary Academy – New Jersey, Mỹ

Trung học Calvary Academy – New Jersey, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New Jersey Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Blue Valley School District – Kansas, Mỹ

Trung học Blue Valley School District – Kansas, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Kansas Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 25,950$

Giới thiệu trường Guerin Catholic High School

Trung học Guerin Catholic High School – Indiana, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Indiana Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 33,950$

Trung học Schaumburg Christian School – Illinois, Mỹ

Trung học Schaumburg Christian School – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 33,950$

Hotline: 0909 668 772