THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường THPT tại Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Bethlehem Catholic School – Pennsylvania, Mỹ

Trung học Bethlehem Catholic School – Pennsylvania, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Pennsylvania Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 34,000$

Trung học Calvary Day School – North Carolina, Mỹ

Trung học Calvary Day School – North Carolina, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: North Carolina Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 32,950$

Trung học The Knox School – New York, Mỹ

Trung học The Knox School – New York, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New York Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 60,000$

Trung học Shore Regional High School – New Jersey, Mỹ

Trung học Shore Regional High School – New Jersey, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New Jersey Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 39,950$

Trung học DePaul Catholic High School – New Jersey, Mỹ

Trung học DePaul Catholic High School – New Jersey, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: New Jersey Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 44,950$

Trung học Dexter High School – Michigan, Mỹ

Trung học Dexter High School – Michigan, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 28,950$

Trung học Marian High School – Nebraska, Mỹ

Trung học Marian High School – Nebraska, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Nebraska Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,450$

Trung học West Catholic High School – Michigan, Mỹ

Trung học West Catholic High School – Michigan, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPT, Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 30,950$

Trung học ​Dewitt High School – Michigan, Mỹ

Trung học ​Dewitt High School – Michigan, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học ​Chelsea High School – Michigan, Mỹ

Trung học ​Chelsea High School – Michigan, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Michigan Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 21,950$

Hotline: 0909 668 772