THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại New Zealand

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Rosehill College – Auckland, New Zealand

Trung học Rosehill College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 14,600$

Trung học Rosmini College – Auckland, New Zealand

Trung học Rosmini College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 20,000$

Trung học Pukekohe High School – Auckland, New Zealand

Trung học Pukekohe High School – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 17,000$

Trung học One Tree Hill College – Auckland, New Zealand

Trung học One Tree Hill College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 16,630$

Trung học Pakuranga College – Auckland, New Zealand

Trung học Pakuranga College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPT, Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 17,500$

Trung học Northcote College – Auckland, New Zealand

Trung học Northcote College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 17,500$

Trung học Marist College – Auckland, New Zealand

Trung học Marist College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 17,825$

Trung học Mount Roskill Grammar School – Auckland, New Zealand

Trung học Mount Roskill Grammar School – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 16,500$

Macleans College

Trung học Macleans College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 25,000$

Trung học Glenfield College – Auckland, New Zealand

Trung học Glenfield College – Auckland, New Zealand

Quốc gia: New ZealandTỉnh bang/Thành phố: Auckland Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 46,700$

Hotline: 0909 668 772