THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Đại học tại Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học FH International High School – Ontario, Canada

Trung học FH International High School – Ontario, Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 17,290$

Algoma-University

Trường Đại Học Algoma University Canada

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 18,000$

University-of-Northern-British-Columbia

University of Northern British Columbia (UNBC) – Đại học Bắc British Columbia

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 26,252$

City-University-of-Seattle

City University of Seattle (CityU – Canada) – Đại học CityU

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 17,000$

Sprott-Shaw-College

Sprott Shaw College – Trường Cao đẳng Sprott Shaw

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 24,000$

University-of-Ontario-Institute-of-Technology

University of Ontario Institute of Technology (UOIT) – Học viện công nghệ Ontario

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 19,200$

University-of-Canada-West

University of Canada West (UCW) – Trường Đại học Canada West

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 17,400$

University-of-Saskatchewan

University of Saskatchewan (Usask) – Trường Đại học Saskatchewan

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Saskatchewan Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 27,000$

Mount-Royal-University

Mount Royal University – Trường Đại học Mount Royal

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Alberta Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 21,000$

Hotline: 0909 668 772