THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Arizona, Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Union Christian Academy – Arizona, Mỹ

Trung học Union Christian Academy – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,950$

Trung học Arizona Conservatory for the Arts Academy - Arizona, Mỹ

Trung học Arizona Conservatory for the Arts Academy – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,450$

Trung học Paradise Valley Unified School District - Arizona, Mỹ

Trung học Paradise Valley Unified School District – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 26,450$

Trung học Phoenix Christian Preparatory School - Arizona, Mỹ

Trung học Phoenix Christian Preparatory School – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 26,450$

Trung học Rancho Solano Preparatory School - Arizona, Mỹ

Trung học Rancho Solano Preparatory School – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 32,950$

Trung học Scottsdale Unified School District - Arizona, Mỹ

Trung học Scottsdale Unified School District – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 24,450$

Trung học Paradise Valley Christian Preparatory – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 21,950$

Trung học Mission Heights Preparatory High School - Arizona, Mỹ

Trung học Mission Heights Preparatory High School – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 22,450$

Trung học Higley Unified School District - Arizona, Mỹ

Trung học Higley Unified School District – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 24,450$

Trường Trung học Mesa Public Schools - Arizona, Mỹ

Trường Trung học Mesa Public Schools – Arizona, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Arizona Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 25,450$

Hotline: 0909 668 772