THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Cao đẳng tại Canada

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

ILAC-International-College

Trường ILAC International College – Cao đẳng Quốc tế ILAC

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 7,000$

Sprott-Shaw-College

Sprott Shaw College – Trường Cao đẳng Sprott Shaw

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Okanagan-College

Okanagan College – Trường Cao đẳng Okanagan College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 13,750$

Cornerstone-Community-College

Cornerstone Community College – Trường cao đẳng cộng đồng Cornerstone

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 20,000$

Alexander-College

Alexander College – Trường cao đẳng tư thục Alexander

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 13,000$

Toronto-Film-School-yorkville

Toronto Film School – Trường Điện Ảnh Toronto

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Ontario Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 35,044$

Arbutus-College

Trường Cao đẳng Arbutus College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: British Columbia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 11,000$

Vanier-College

Trường Cao Đẳng Vanier College

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Quebec Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 9,486$

ITHQ

Institul de tourisme et d’hootellerie du Québec (ITHQ) – Học viện Quản lý khách sạn và du lịch Quebec

Quốc gia: CanadaTỉnh bang/Thành phố: Quebec Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 16,696$

Hotline: 0909 668 772