THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường tại Illinois, Mỹ

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Trung học Schaumburg Christian School – Illinois, Mỹ

Trung học Schaumburg Christian School – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 33,950$

Trung học Providence Catholic High School – Illinois, Mỹ

Trung học Providence Catholic High School – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 37,450$

Trung học Morgan Park Academy – Illinois, Mỹ

Trung học Morgan Park Academy – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 36,450$

Trung học Gibault Catholic High School - Illinois, Mỹ

Trung học Gibault Catholic High School – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPTHọc phí trung bình (tham khảo): 29,950$

Trung học Rockford Christian School - Illinois, Mỹ

Trung học Rockford Christian School – Illinois, Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : THPT, Dự bị đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 42,950$

Illinois-State-University

Trường Illinois State University – Đại học Illinois State

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 29,760$

Elmhurst-University

Trường Elmhurst University Tại Illinois – Mỹ

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 37,754$

Illinois-Institute-of-Technology

Illinois Institute of Technology (IIT) – Học viện Công nghệ Illinois

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 47,480$

The-University-of-Illinois-at-Chicago

The University of Illinois at Chicago (UIC) – Đại học Illinois tại Chicago

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 32,813$

Concordia-University-Chicago

Trường Đại học Concordia University Chicago

Quốc gia: MỹTỉnh bang/Thành phố: Illinois Bậc học : Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 32,870$

Hotline: 0909 668 772