THINK OVERSEAS CENTRE
Hotline: 0909 668 772

Danh sách trường Cao đẳng tại Australia

Hiện tại chúng tôi vẫn đang cập nhật mỗi ngày. Nếu trường bạn tìm kiếm chưa xuất hiện ở đây, vui lòng liên hệ với ThinkEdu để được tư vấn và bổ sung thông tin.

Kent-Institute-Australia

Kent Institute Australia – Học viện Kent Úc

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: New South Wales Bậc học : Cao đẳng, Đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 9,657$

WILLIAM-ANGLISS

Học viện William Angliss – Trường Top Đầu Về Nhà Hàng Du Lịch Tại Úc

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 18,000$

Kilvington-Grammar-School

Kilvington Grammar School – Trường trung học Kilvington Grammar

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 35,252$

Mercedes-College

Mercedes College – Trường công giáo Mercedes

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: South Australia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 24,635$

Loreto-College

Loreto College – Trường nữ sinh Loreto

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: South Australia Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 30,240$

Strathfield-College

Trường Cao đẳng Strathfield College

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Victoria Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 6,420$

Australian-Institute-of-Advanced-Studies-1

Trường Australian Institute of Advanced Studies (AUS- AIS)

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: Queensland Bậc học : Cao đẳngHọc phí trung bình (tham khảo): 14,000$

University-of-South-Australia

University of South Australia – Đại học Nam Úc

Quốc gia: AustraliaTỉnh bang/Thành phố: South Australia Bậc học : Cao đẳng, Đại học, Sau đại họcHọc phí trung bình (tham khảo): 31,130$

Hotline: 0909 668 772